Draamameetod ja -võtted


Loovteraapia erivajadustega lastega
Lektor:   eripedagoog/ draamaõpetaja Ruslan Lainola

Lektor:   loovterapeut Kaire Bachmann
Registreeri: http://bit.ly/draamameetod_võtted_2019  Registreeri:  http://bit.ly/loovteraapia_2019
Aeg: 09.01.2019
Kell: 10:00-15:00 Tasu: 65€

Aeg: 10.01.2019
Kell: 9:30-15:00 Tasu: 65€

 
  
   
 Varajane sekkumine abivajava lapse arengusse  

Draamameetod ja -võtted

 Lektor:   eripedagoog/ logopeed Viivi Neare PhD  Lektor:   eripedagoog/ draamaõpetaja Ruslan Lainola
 Registreeri: http://bit.ly/varajane_sekkumine_2019
Aeg: 22.01.2019
Kell: 9:30-15:00
Tasu: 65€
 Registreerihttp://bit.ly/draama_230119
Aeg: 23.01.2019
Kell: 10:00-15:00
Tasu: 65€
  Rohkem infot
   
Huvi, küsimuste või individuaalsete pakkumuste osas kirjuta koolitus@papaver.ee.            
 

  Möödunud koolitused