NÕUSTAMISED

Mõned keerukused ja pinged inimese elus võivad aegamisi hakata igapäevaelu häirima. Raskused unega või suhetega toimetulekuga nii tööl kui kodus on vaid mõned näited, mille puhul võib abi saada vestlusest asjatundjaga. 

Papaveris on võimalik lisaks riiklikult tasustatud ning vastavate instantside poolt suunatud sotsiaalsele ja tööalasele rehabilitatsiooniteenusele pöörduda ka iseseisvalt spetsialisti poole läbi eravastuvõtu.

Papaveri meeskonnas töötavad pere- ja paariterapeudid, loovterapeudid, psühholoogid, füsioterapeudid, sotsiaaltöötajad, eripedagoogid, logopeedid, õed, arstid ning kogemusnõustaja-lapsevanem.

NB! Õe- ning arstiteenus on vaid nõustava iseloomuga ning spetsialistipoolset vastuvõttu ravi määramise ja raviplaani koostamise eesmärgil meie asutuses ei toimu.