Sotsiaalne rehabilitatsioon - palju maksab

Papaveri meeskond töötab selle nimel, et toetada
laste, noorte, täiskasvanute ja perede toimetulekut erinevate raskustega, sealhulgas erivajadusest tulenevate väljakutsetega.  

Üks võimalus selle tegemiseks on läbi sotsiaalse rehabilitatsiooniteenuse:

“Sotsiaalse rehabilitatsiooni eesmärgiks on õpetada ja arendada inimese igapäevaelu oskusi, suurendada tema võimalusi ühiskonnaelus osaleda, toetada õppimist ja arendada eeldusi töövõime teatud tasemel omandamiseks või taastamiseks.
              (2018, Sotsiaalkindlustusameti koduleht)


Sotsiaalset rehabilitatsiooni võimaldab ning sellega kaasnevate kulude eest tasub Sotsiaalkindlustusamet vastavaks otstarbeks väljastatud otsuse alusel.

Rohkem infot Sotsiaalkindlustusameti kodulehelt.