Tööalane rehabilitatsioon

Papaveri meeskond töötab selle nimel, et toetada raskustesse sattunud inimeste toimetulekut erinevate, muuhulgas erivajadusest tulenevate väljakutsetega tööelus.  

Üks võimalus selle tegemiseks on läbi tööalase rehabilitatsiooniteenuse:

“Tööalane rehabilitatsioon on mõeldud inimestele, kellel on puude või haiguse tõttu mitmeid takistusi ja kes vajavad seetõttu tööle asumiseks või töötamise jätkamiseks erinevate spetsialistide ehk rehabilitatsioonimeeskonna abi."
                  (2018, Töötukassa koduleht)