Tööalane rehabilitatsioon - esimesed sammud

Papaveri meeskond töötab selle nimel, et toetada
raskustesse sattunud inimeste toimetulekut erinevate, muuhulgas erivajadusest tulenevate väljakutsetega tööelus.  

Üks võimalus selle tegemiseks on läbi tööalase rehabilitatsiooniteenuse:

“Tööalane rehabilitatsioon on mõeldud inimestele, kellel on puude või haiguse tõttu mitmeid takistusi ja kes vajavad seetõttu tööle asumiseks või töötamise jätkamiseks erinevate spetsialistide ehk rehabilitatsioonimeeskonna abi."
                  (2018, Töötukassa koduleht)Tööalase rehabilitatsiooniteenuse vajaduse selgitab välja Töötukassa. Selleks võtke ühendust sobiva Töötukassa esindusega ja leppige kokku kohtumine juhtumikorraldajaga.
  • Juhtumikorraldaja aitab sõnastada rehabilitatsiooni eesmärgi, peale mida saate valida endale jaoks sobiva rehabilitatsiooniasutuse;
  • Tegevuskava koostamiseks on vajalik teenuseosutajaga kokku leppida kohtumine;
  • Peale kohtumist vormistab rehabilitatsiooniasutus dokumendid, edastab need Töötukassale ning Töötukassa kinnitab tegevuskava;
  • Alustate rehabilitatsiooniteenusel osalemist vastavalt teenusosutajaga sõlmitud kavale ja kokkulepetele.
Rohkem infot Töötukassa kodulehelt.

Papaveri teenusele saab registreerida võttes meiega ühendust
 telefoni teel +372 513 5758
 e-kirja teel info@papaver.ee