Tööalane rehabilitatsioon - kuidas

Papaveri meeskond töötab selle nimel, et toetada
raskustesse sattunud inimeste toimetulekut erinevate, muuhulgas erivajadusest tulenevate väljakutsetega tööelus.  

Üks võimalus selle tegemiseks on läbi tööalase rehabilitatsiooniteenuse:

“Tööalane rehabilitatsioon on mõeldud inimestele, kellel on puude või haiguse tõttu mitmeid takistusi ja kes vajavad seetõttu tööle asumiseks või töötamise jätkamiseks erinevate spetsialistide ehk rehabilitatsioonimeeskonna abi."
                  (2018, Töötukassa koduleht)


Papaveris osutame
  • kompleksset teenust
  • tuginedes süsteemiteooriale
  • kasutades juhtumikorralduslikku meetodit